Leeromgeving

Bij de pijler leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw?

In schooljaar 2011-2012 hebben we de leeromgeving op de Elstar verrijkt. We zijn gestart vanuit de Tom-kijkwijzer “krachtige leeromgeving”. Dit instrument gaf ons een goed beeld van waar we stonden en waar we heen wilden met onze TOMontwikkeling. We hebben de mediatheek aangepakt, vaste creahoeken in alle units ingericht en de gehele school een wat huiselijkere uitstraling gegeven.